მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი
მთავარი
ი.ბ. სტალინის გამონათქვამები
yyyy
tttt
ssss
mesame
ppas dkjahd askjd
ექსპონატები

მუზეუმი

   http://Stalinmuseum.ge/uploads/images/4835stalini 2_picnik.jpg

მდინარე მტკვრის ხეობაში გაშენებული უძველესი ქალაქი გორი შიდა ქართლის რეგიონის ცენტრია. სწორედ ქალაქ გორში მდებარეობს   . . სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი, სადაც თავმოყრილია უნიკალური ექსპონატები: მემორიალური ნივთები, საჩუქრები, ფერწერული ტილოები, ფოტო-კინო დოკუმენტები და სხვა  istoriuli masalebi.

. . სტალინის სახელმწიფო მუზეუმის კომპლექსის შემადგენლობაში შედის მემორიალური სახლი, ორსართულიანი საექსპოზიციო შენობა კოშკით და                    i.  სტალინის პირადი ვაგონი.  .. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმის კომპლექსის საერთო ფართობია 3529.7 კვ/, მუზეუმის ფონდში ამჟამად 47045 ნივთიერი ექსპონატი, დოკუმენტი, მხატვრული ტილო და 12756 დამხმარე და სამუზეუმო მასალაა დაცული.

misi  ფენომენი დღესაც დიდ ინტერესს იწვევს მთელ მსოფლიოში, გარდაცვალებიდან ნახევარ საუკუნეზე მეტი გავიდა, მაგრამ  ..სტალინის პიროვნების ირგვლივ არ წყდება აზრთა შეხლა-შემოხლა და შეხედულებათა ჭიდილი. .. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი ყოველწლიურად უამრავ დამთვარიელებელს მასპინძლობს და სრულად აკმაყოფილებს მათ ინტერესს,  radgan dRes muzeumi, simarTles asaxavs  i. stalinis epoqis Sesaxeb.       

         http://Stalinmuseum.ge/uploads/images/8668darbazi 1.jpg

 

დიდი ორსართულიანი საექსპოზიციო შენობა კოშკით (პროექტის ავტორია არქიტექტორი არჩილ გრიგოლის ძე ქურდიანი) ამოქმედდა 1957 წლის ოქტომბერში. მუზეუმის შენობა მოპირკეთებულია ეკლარის ქვით და თეთრი მარმარილოს პერანგით, შთამბეჭდავია ჩუქურთმები, ორნამენტებით შემკული სვეტები და წითელი მარმარილოს ვესტიბიული. .. სტალინის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველ სტაციონარულ ექსპოზიციას მუზეუმის 6 დარბაზი უკავია.

პირველი დარბაზი .. სტალინის ბიოგრაფიის პირველი პერიოდის წლებით იწყება. დამთვალიერებელი აქ ნახავს  misi  მშობლების ფოტო-სურათებს, გაზეთebSi  ივერიასა და კვალში დაბეჭდილ ნორჩი სოსელოს (.. სტალინის) ლექსებს, საქართველოში რევოლუციური მოძრაობის წარმომადგენელთა სურათებს, სტატიებს,

  .. სტალინის მიერ დაწერილ პროკლამაციებს, revoluciur saqmianobas  და სხვა.

 http://Stalinmuseum.ge/uploads/images/9245darbazi 2.jpg

მეორე დარბაზში 1925-1940წწ საბჭოთა ქვეყნის ისტორიის პერიოდია ასახული. აქ ისტორიული მოვლენების ფონზე ნაჩვენებია .. სტალინის ხელმძღვანელობით ბოლშევიკური პარტიის ბრძოლა ქვეყნის განვითარებისათვის ტროცკის, ბუხარინის,ზინოვიევის,კამენევის და სხვების  saqmianoba  და . .

http://Stalinmuseum.ge/uploads/images/2476darbazi 3.jpg 

მესამე დარბაზში გამოფენილია .. სტალინის 1941 წლის 6 ნოემბრის ოქტომბრის რევოლუციის 24 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო სხდომაზე გამოსვლის ტექსტი, 1941 წლის 7 ნოემბრის  demonstraciis ამსახველი ფოტო-დოკუმენტები.  განსაკუთრებული კუთხე აქვს დათმობილი თეირანის, იალტის, და პოტსდამის კონფერენციების მასალებს, აქვეა .. სტალინის წიგნი საბჭოთა კავშირის დიდი სამამულო ომის შესახებ, სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება .. სტალინისათვის უმაღლესი სამხედრო წოდების-გენერალისიმუსის მინიჭების შესახებ, .. სტალინის ერთ-ერთი უკანასკნელი ფოტო რეტუშის გარეშე. 

ამავე დარბაზის ცალკე კუთხე აქვს დათმობილი .